نیوفایل بلاگ

بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران 0

پروژه آمار (بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان)

مقدمه هدف از انجام این پروژه بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان است می خواهیم بدانیم سطح نمرات کدام کلاس بالاتر بوده برای این کار ابتدا لیست نمرات فیزیک را از دبیر مربوطه تهیه کرده و بعد از انجام عملیات آماری لازم شامل

آمار ساختمان و برج سازی منطقه 9 مشهد (به همراه نمودار) 0

آمار ساختمان و برج سازی منطقه 9 مشهد (به همراه نمودار)

معرفی منطقه و ناحیه بندی آن نحوه استقرار بناهای شهر یكی از مهمترین مسائل ارتباطی بین انسان و محیط شهری است بناهای شهر با فضایی كه ایجاد می‌كنند و تناسبات و سازمان فضایی‌شان یكی از مولفه‌های هویتی شهر و به تبع آن هویت فرهنگی جامعه هستند

پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی (به همراه نمودار ها) 0

پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی (به همراه نمودار ها)

مقدمه با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و